Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Osnovne odredbe

Uvjetima poslovanja reguliraju se međusobna prava, obveze i dužnosti između kupca i prodavatelja, u svrhu učinkovite međusobne suradnje na obostranu korist i zadovoljstvo, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ovlaštenom osobom kupca smatra se svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba, koja koristeći osobne podatke naručuje i plaća proizvod posredstvom Internet trgovine na adresi www.colibriworld.com u vlasništvu prodavatelja - društva VEDA LIBAR d.o.o.

Uvjeti poslovanja vrijede za registrirane korisnike. Prilikom prvog upisa potrebno je ispuniti tražena polja elektronskog obrasca istinitim podacima, a sama registracija predstavlja prihvaćanje uvjeta poslovanja. Osobni podaci korisnika Internet trgovine povjerljivi su te će biti upotrebljavani isključivo za potrebe pružanja potpune usluge kupoprodaje.

Sve informacije, sadržaji i dokumenti dostupni u Internet trgovini www.colibriworld.com predstavljaju vlasništvo nositelja autorskih prava, stoga se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog dopuštenja društva VEDA LIBAR d.o.o. Društvo VEDA LIBAR d.o.o. zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja bez prethodne obavijesti.

Narudžba

Korisnik Internet trgovine ima mogućnost izvršiti narudžbu svih proizvoda unutar ponude Internet trgovine, uz uvjet prethodne registracije. Svaki proizvod koji se nalazi u ponudi posjeduje naziv, fotografiju, kratki opis i cijenu, izraženu u hrvatskim kunama s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Važeće su one cijene koje su na snazi na dan zaprimanja narudžbe.

Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata u danu, 7 dana u tjednu. Narudžba se vrši odabirom određenog proizvoda i količine te njegovim spremanjem u košaricu. Nakon odabira načina plaćanja, kupac može nastaviti s narudžbom ili od iste odustati. Narudžba se smatra zaprimljenom nakon izvršenog plaćanja. Ako željeni proizvod trenutačno nije dostupan, za dodatne nas informacije možete kontaktirati putem elektroničke pošte (e-mail) ili telefona.

Narudžba će biti potvrđena elektroničkom porukom najkasnije u roku 1 radnog dana od dana kada je narudžba zaprimljena. Ukoliko narudžbu iz određenih razloga nije moguće provesti, kupac će elektroničkim putem biti pravovremeno obaviješten, uz prijedlog razriješenja nastale situacije.

Cijene

Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama i sadrže porez na dodanu vrijednost. Posebne ponude i akcijske cijene proizvoda vrijede do isteka roka navedenog na Internet stranici ili do isteka zaliha. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave te će stoga biti posebno navedeni prilikom naručivanja proizvoda.

Cijena colibri knjige iznosi: 154,00 kn.

Plaćanje

Internetska trgovina tvrtke VEDA LIBAR d.o.o. omogućuje sljedeće načine plaćanja:

- kreditnom karticom (American Express, Diners, Eurocard/Mastercard ili Visa),
- PayPal sustavom,
- općom uplatnicom na žiro račun tvrtke VEDA LIBAR d.o.o.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim u trenutku kada prodavatelj zaprimi potvrdu predautorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe te utvrdi raspoloživost naručenog proizvoda. U slučaju plaćanja PayPal sustavom ili općom uplatnicom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada prodavatelj zaprimi potvrdu o izvršenoj uplati iznosa narudžbe te utvrdi raspoloživost naručenog proizvoda.

Kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor sukladno članku 45. Zakona o zaštiti potrošača (NN 56/13). Poništenje narudžbe i raskid ugovora vrši se putem elektroničke obavijesti na adresu: webshop@colibriworld.hr. Ako je dostava izvršena prije zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora, kupac je dužan podmiriti troškove dostave, istaknute na ispostavljenom računu te vratiti proizvod neoštećen i zapakiran u originalnoj ambalaži u roku od 30 dana. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada prodavatelj preda proizvod dostavnoj službi.

U slučaju raskida ugovora kod plaćanja kreditnom karticom, kupac će biti terećen samo za dio predautoriziranog iznosa narudžbe koji se odnosi na trošak dostave. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja općom uplatnicom i PayPal sustavom, prodavatelj je kupcu dužan vratiti uplaćeni iznos narudžbe umanjen za trošak dostave. Uplaćeni novac bit će vraćen kupcu u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za raskidom ugovora.

Račun će biti poslan na e-mail adresu navedenu prilikom registracije i na odabranu fizičku adresu pri dostavi kupljenog proizvoda.

Ako želite da vam račun ili proizvod pošaljemo na adresu različitu od one koju ste unijeli pri registraciji, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine u polju napomene.

Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske ili inozemstva. Naručeni proizvod VEDA LIBAR d.o.o. isporučuje u najkraćem mogućem roku, ovisno o uvjetima koji vrijede za svako specifično područje dostave. Kupac će putem elektroničke pošte biti obaviješten o trenutku otpreme pošiljke. Ako kupac u roku od 30 dana od predaje narudžbe ne zaprimi isporuku ili ne dobije odgovarajuću obavijest od Internet trgovine ili dostavne službe, dužan je o nastalim okolnostima obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti potrebne radnje u svrhu pronalaska pošiljke ili slanja zamjenske.

Kupac je dužan preuzeti pošiljku u zadanom roku (ovisno o načinu dostave). U suprotnom, pošiljka će biti vraćena prodavatelju, koji ponovo šalje pošiljku kupcu uz dodatni trošak druge dostave. Prilikom dostave, uz proizvod će biti isporučen i račun. Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak proizvoda.

VEDA LIBAR d.o.o. odriče se odgovornosti u slučaju nepoštivanja rokova isporuke zbog izvanjskih okolnosti na koje ne može utjecati i/ili koje ne može spriječiti. VEDA LIBAR d.o.o. zadržava pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima.

Trošak dostave ovisi o težini paketa (količini naručenih proizvoda) i o geografskoj lokaciji kupca te će biti posebno naveden prilikom naručivanja proizvoda.

Reklamacije i ostale odredbe

Zaprimljeni proizvod kupac je dužan izvaditi iz pakiranja i vizualno pregledati te prijaviti eventualna oštećenja ili dostavu proizvoda koji nije naručen. Ako je na isporučenom proizvodu uočena greška ili se radi o proizvodu koji nije naručen, isti je potrebno vratiti prodavatelju (u pakiranju koje jamči siguran transport), s dobivenim računom. Prigovore je moguće uputiti prodavatelju posredstvom redovne pošte, telefona, telefaksa ili elektroničke pošte, a prodavatelj je na iste dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slučaju isporuke proizvoda koji specifikacijama ne odgovara naručenom proizvodu. U tom slučaju kupcu se šalje naručeni proizvod o trošku prodavatelja te mu se vraćaju troškovi slanja proizvoda prema prodavatelju.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će kupcu nadoknaditi negove ukupne poštanske troškove povrata proizvoda te uplaćenu vrijednost proizvoda.

Ostale odredbe koje nisu navedene u općim uvjetima mogu se regulirati i biti naznačene tijekom procesa Internet kupovine, ili u poruci elektroničke pošte koju će zaprimiti svaki kupac nakon izvršene narudžbe.

Prihvaćanjem ovdje navedenih uvjeta prodaje, kupac pristaje na njihovu primjenu, odnosno prihvaća ih kao sastavni dio ugovora o kupoprodaji.

Uvjeti i odnosi između korisnika i tvrtke VEDA LIBAR d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. Ugovorne strane nastojat će sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili u vezi s tim poslovanjem, riješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu. Kupcu pripadaju sva prava prema Zakonu o zaštiti potrošača.